آدرس : تهرانپارس- اتوبان شهید باقری -خ 182 غربی - نبش زرین
تلفن : 77878171
آدرس رايانامه : school shayesteganedu ir
شماره اختصاصی پيامک : 30005346