به سايت مدرسه غير دولتي شايستگان خوش آمديد  . 

 

 

 

 

 

امام صادق(عليه السلام):
خواب روزه دار عبادت،
خاموشي او تسبيح،
عمل وي پذيرفته شده
و دعاي او مستجاب است."
****

 

حلول ماه مبارك رمضان، ماه رحمت و بركت و غفران مبارك باد.